Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)

Renkema Groenvoorziening kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van Renkema Groenvoorziening, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan Renkema Groenvoorziening verstrekt.

Gebruik van Cookies op onze website:
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw
computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een
cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften
en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie
opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard
worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw
browser wordt het cookie verwijderd.

Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. Renkema Groenvoorziening
draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van
de gegevens op sites van andere partijen.
Renkema Groenvoorziening kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Waarom Renkema Groenvoorziening gegevens nodig heeft:
Renkema Groenvoorziening verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of
per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt
worden. Daarnaast kan Renkema Groenvoorziening uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Renkema Groenvoorziening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

Delen van uw gegevens met derden
Renkema Groenvoorziening verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Renkema Groenvoorziening worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Renkema Groenvoorziening gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze
bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over
de website aan Renkema Groenvoorziening te kunnen verstrekken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Renkema Groenvoorziening heeft hier geen invloed op. Renkema Groenvoorziening heeft Google geen
toestemming gegeven om via Renkema Groenvoorziening verkregen Analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@RenkemaGroenvoorziening.nl. Renkema Groenvoorziening zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Renkema Groenvoorziening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Renkema Groenvoorziening maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Renkema Groenvoorziening
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Renkema Groenvoorziening
via info@RenkemaGroenvoorziening.nl

Renkema Groenvoorziening is als volgt te bereiken:
Postadres: Noorderweg 43, 9361TC Broerakker
Vestigingsadres: Noorderweg 43, 9361TC Broerakker
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62767844
Telefoon: 06-55924561
E-mailadres: info@RenkemaGroenvoorziening.nl

× Kan ik u helpen?